W Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby leczymy pacjentów z chorobami z zakresu chirurgii ogólnej i hepatobiliarnej.

W Klinice wykonuje się ponad: 400 resekcji wątroby, 100 operacji naprawczych dróg żółciowych, 60 operacji bariatrycznych oraz 200 transplantacji wątroby i 25 pobrań rodzinnych fragmentu wątroby do transplantacji u biorców pediatrycznych. Przeprowadza się również inne zabiegów z zakresu chirurgii ogólnej (łącznie ponad 1200 operacji rocznie).

watroba

Aktualności

25.09.2023

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na zajęcia z chirurgii w roku w roku akademickim 2023/2024 w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby.

06.08.2023

Agencja Badań Medycznych rozstrzygnęła konkurs na badania head-to-head w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych. Dofinansowanie otrzymało 11 projektów. Autorem jednego z nich jest dr hab. Krzysztof Dudek z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby UCK WUM. Dzięki środkom z ABM zbada wpływ dwóch technik chirurgicznych wykonania zespolenia przewodowo-przewodowego na przebieg pooperacyjny u chorych po przeszczepieniu wątroby. Do dyspozycji naukowca jest ponad 5 mln zł.

06.08.2023

W ramach spotkań zorganizowane przez Szkołę Doktorską WUM, gościem naszej uczelni był prof. Moritz Schmelzle, kierownik kliniki chirurgicznej w jednym z największych ośrodków chirurgii i transplantacji wątroby w Niemczech - Medical School Hannover. Wygłosił wykład pt. „Academic surgery in the modern era”.

06.08.2023

Projekt „Porównanie skuteczności trzech różnych metod uzyskiwania przerostu miąższu wątroby u chorych kwalifikowanych do częściowej resekcji narządu”, którego główną badaczką jest dr Karolina Grąt otrzymał dofinansowanie z ABM. Projekt jest wynikiem interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy II Zakładem Radiologii Klinicznej, Katedrą i Kliniką Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby oraz Zakładem Medycyny Nuklearnej UCK WUM.

12.02.2023

W Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby UCK WUM wykonano pionierskie na skalę kraju przeszczepienie wątroby pobranej od dawcy zmarłego i podzielonej dla dwóch dorosłych biorców. To kolejny kamień milowy w programie transplantologii na WUM.

07.02.2023

Szanowni Państwo drugi termin egzaminu z Chirurgii odbędzie się w poniedziałek 13 lutego o godzinie 8.00.
Sala 139/140 Centrum Dydaktyczne.

01.02.2023

Szanowni Państwo egzamin z Chirurgii odbędzie się w Centrum Dydaktycznym WUM – Aula A i B 03.02.2023
Przed wejściem na salę prosimy skorzystać z szatni.

Egzamin trwa 100 minut

Wyniki egzaminu będą zamieszczone na stronie Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby, wywieszone w gablocie informacyjnej w Klinice (6 piętro blok B.) oraz przesłane do poszczególnych Klinik Chirurgicznych przeprowadzających egzaminy praktyczno-ustne.

09.01.2023

Po raz pierwszy w Polsce dokonano przeszczepienia wątroby z wykorzystaniem wcześniejszej perfuzji w normotermii. Narząd pochodził od zmarłego dawcy. Zabieg przeprowadził zespół chirurgów transplantologów kierowany przez prof. Michała Grąta w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM.