Drugi termin egzaminu

Szanowni Państwo drugi termin egzaminu z Chirurgii odbędzie się w poniedziałek 13 lutego o godzinie 8.00.
Sala 139/140 Centrum Dydaktyczne.

Egzamin trwa 100 minut

Wyniki egzaminu będą zamieszczone na stronie Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby, wywieszone w gablocie informacyjnej w Klinice (6 piętro blok B.) oraz przesłane do poszczególnych Klinik Chirurgicznych przeprowadzających egzaminy praktyczno-ustne.