DZIENNY RAMOWY PLAN ZAJĘĆ W KLINICE

Szanowni Państwo,

Zajęcia z chirurgii dla IV roku w roku akademickim 2023/2024 w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby rozpoczynają się o godzinie 9.00 (prośba o przyjście w pierwszym dniu zajęć o godzinie 8:45) i trwają do godziny 13.00.

Zajęcia rozpoczynają się od seminariów (9.00-11.00) w sali konferencyjnej, a następnie od godziny 11.00 odbywają się ćwiczenia.

 

Grupa zostanie podzielona na 4 zespoły według listy obecności:

 

OITCH, A, B, C

 

(Ostateczny podział będzie zależał od listy sprawdzonej w pierwszym dniu)

 

Kolokwium testowe odbędzie się ostatniego dnia zajęć tj. 20.10.2023 o godz. 9

 

 

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę:

dr hab. n.med. Maciej Krasnodębski (maciej.krasnodebski@wum.edu.pl) i dr n. med. Konrad Kobryń (konrad.kobryn@wum.edu.pl)