Plan zajęć praktycznych

Szanowni Państwo,

Zajęcia z chirurgii dla VI roku w roku akademickim 2023/2024 w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby rozpoczynają się o godzinie 7.30 i trwają do godziny 12.30
UWAGA wyjątkowo w dniu pierwszych zajęć spotykamy się o 8:15 rano w Sali Seminaryjnej (pok. 617) – klucz do sali znajduje się w dyżurce pielęgniarskiej na odc. B za drzwiami.

 

DZIENNY PLAN ZAJĘĆ W KLINICE

 

7.30     Odprawa lekarska pok. 611

             (bezpośrednio po odprawie spotkanie z Kierownikiem Kliniki)

 

8.00     Spotkanie z Kierownikiem Kliniki z prof. Grątem

8.15     Zajęcia z asystentami w przydzielonych oddziałach (obchód, pisanie zleceń, omawianie chorych)

8.30      Zajęcia praktyczne według grafiku

10.30    Przerwa

11.00    Prezentacje  Przypadków: „Case Report” (sala konferencyjna) UWAGA – ostatniego dnia zajęć odbywa się jedynie kolokwium, w przypadku konieczności zrobienia 3 seminariów jednego dnia zajęcia mogą trwać dłużej np. do 13:30

 

Grupa zostanie podzielona na 4 zespoły według listy obecności sprawdzonej pierwszego dnia:

OITCH, A, B, C 

 

Kolokwium testowe odbędzie się ostatniego dnia zajęć.

 

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę: dr hab. n.med. Maciej Krasnodębski (maciej.krasnodebski@wum.edu.pl) i dr n. med. Konrad Kobryń (konrad.kobryn@wum.edu.pl)