Szansa dla pacjentów z zaawansowanymi nowotworami wątroby.

Projekt „Porównanie skuteczności trzech różnych metod uzyskiwania przerostu miąższu wątroby u chorych kwalifikowanych do częściowej resekcji narządu”, którego główną badaczką jest dr Karolina Grąt otrzymał dofinansowanie z ABM. Projekt jest wynikiem interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy II Zakładem Radiologii Klinicznej, Katedrą i Kliniką Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby oraz Zakładem Medycyny Nuklearnej UCK WUM.

Szansa dla pacjentów z zaawansowanymi nowotworami wątroby 

Trzeci dofinansowany projekt jest wynikiem interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy II Zakładem Radiologii Klinicznej, Katedrą i Kliniką Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby oraz Zakładem Medycyny Nuklearnej UCK WUM. Główną badaczką jest dr Karolina Grąt. Naukowcy przeprowadzą randomizowane badanie kliniczne porównujące chirurgię z technikami radiologii interwencyjnej jako umożliwiającej wykonanie częściowego wycięcia wątroby u chorych, u których wyjściowo liczba lub wielkość guzów w wątrobie uniemożliwają wykonanie operacji.

Projekt ma zakończyć się w 2029 roku. Jego wyniki pozwolą odpowiedzieć na pytanie, która z technik charakteryzuje się największą skutecznością i bezpieczeństwem dla pacjentów. Tytuł projektu „Porównanie skuteczności trzech różnych metod uzyskiwania przerostu miąższu wątroby u chorych kwalifikowanych do częściowej resekcji narządu”.

Więcej informacji dostępnych na stronie WUM oraz Agencji Badań Medycznych.