Aktualności

06.08.2023
Projekt „Porównanie skuteczności trzech różnych metod uzyskiwania przerostu miąższu wątroby u chorych kwalifikowanych do częściowej resekcji narządu”, którego główną badaczką jest dr Karolina Grąt otrzymał dofinansowanie z ABM. Projekt jest wynikiem interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy II Zakładem Radiologii Klinicznej, Katedrą i Kliniką Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby oraz Zakładem Medycyny Nuklearnej UCK WUM.
12.02.2023
W Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby UCK WUM wykonano pionierskie na skalę kraju przeszczepienie wątroby pobranej od dawcy zmarłego i podzielonej dla dwóch dorosłych biorców. To kolejny kamień milowy w programie transplantologii na WUM.
07.02.2023
Szanowni Państwo drugi termin egzaminu z Chirurgii odbędzie się w poniedziałek 13 lutego o godzinie 8.00.
Sala 139/140 Centrum Dydaktyczne.
01.02.2023
Szanowni Państwo egzamin z Chirurgii odbędzie się w Centrum Dydaktycznym WUM – Aula A i B 03.02.2023
Przed wejściem na salę prosimy skorzystać z szatni.

Egzamin trwa 100 minut

Wyniki egzaminu będą zamieszczone na stronie Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby, wywieszone w gablocie informacyjnej w Klinice (6 piętro blok B.) oraz przesłane do poszczególnych Klinik Chirurgicznych przeprowadzających egzaminy praktyczno-ustne.
09.01.2023
Po raz pierwszy w Polsce dokonano przeszczepienia wątroby z wykorzystaniem wcześniejszej perfuzji w normotermii. Narząd pochodził od zmarłego dawcy. Zabieg przeprowadził zespół chirurgów transplantologów kierowany przez prof. Michała Grąta w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM.