Egzamin Chirurgia ogólna

Szanowni Państwo egzamin z Chirurgii odbędzie się w Centrum Dydaktycznym WUM – Aula A i B 03.02.2023
Przed wejściem na salę prosimy skorzystać z szatni.

Egzamin trwa 100 minut

Wyniki egzaminu będą zamieszczone na stronie Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby, wywieszone w gablocie informacyjnej w Klinice (6 piętro blok B.) oraz przesłane do poszczególnych Klinik Chirurgicznych przeprowadzających egzaminy praktyczno-ustne.

EGZAMIN Z CHIRURGII WYDZIAŁ LEKARSKI

3.02.2023

 

Szanowni Państwo egzamin z Chirurgii odbędzie się w Centrum Dydaktycznym WUM – Aula A i B. Przed wejściem na salę prosimy skorzystać z szatni. Prosimy mieć ze sobą legitymację studencką.
Podział grup i kolejność wejścia na aulę :

Godz. 8:00   

grupa 1 – wejście dolne do Auli A

                        grupa 3 – wejście dolne do Auli B

                        grupa 6 – wejście górne do Auli A

                        grupa 7 – wejście górne do Auli B

Godz. 8:10

                        grupa 8 – wejście dolne do Auli A

                        grupa 11 – wejście dolne do Auli B

                        grupa 14 – wejście górne do Auli A

                        grupa 18 – wejście górne do Auli B

Godz. 8:20

                        grupa 19 – wejście dolne do Auli A

                        grupa 21 – wejście dolne do Auli B

                        grupa 22 – wejście górne do Auli A

                        grupa 24 – wejście górne do Auli B

Godz. 8:30

grupa 28 oraz osoby, które zdają w sesji zimowej z innych grup nie wymienionych w rozpisce  – wejście dolne do Auli A

                       

Egzamin trwa 100 minut

Wyniki egzaminu będą zamieszczone na stronie Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby ( https://chirurgiawatroby.wum.edu.pl/ ), wywieszone w gablocie informacyjnej w Klinice (6 piętro blok B.) oraz przesłane do poszczególnych Klinik Chirurgicznych przeprowadzających egzaminy praktyczno-ustne.